letní semestr 2023/24

Víceúrovňové metody: stránka předmětu, předmět v SISu

minulá cvičení

Základy numerické matematiky: ZS 2023/24, 2015/16, 2014/15
Analýza maticových výpočtů 1: ZS 2023/23, 2022/23, 2021/22
Lineární algebra 1: ZS 2021/22, 2020/21
Lineární algebra 2: LS 2021/22, 2020/21, 2019/20