poslední změna: 10. listopadu 2015, aktualizace dopravy a pokynů, přidán program

Doktorandské dny 2015

Ústav informatiky, Akademie věd ČR

11. - 13. listopadu 2015
Sportovní centrum Nymburk

Doprava: (lístky na vlak zajišťují organizátoři)

O akci

Akce je uspořádána pro doktorské studenty se vztahem k Ústavu informatiky, a jsou na ni srdečně zváni i školitelé a další vědečtí pracovníci ústavu.

Program bude sestávat z příspěvků doktorandů a zvané přednášky. Čtvrteční odpoledne bude věnováno návštěvě nymburského pivovaru. (Pokud si nepřejete účastnit se prohlídky pivovaru, prosím, uveďte to do poznámky v registraci.)

Program

ke stažení zde

Zvaná přednáška

Zvanou přednášku o historii Nymburka a okolí přednese historik a spisovatel pan Jan Řehounek ze Společnosti přátel starého Nymburka.

Prezentace studentů

Cílem akce je pomoci studentům se zlepšením prezentačních dovedností a poskytnutím zpětné vazby k jejich přednášce.

V letošním roce není očekávána účast nečesky hovořících, příspěvky proto mohou být předneseny i česky.

Očekávaná délka příspěvku je 20-25 minut včetně diskuze (bude upřesněno podle počtu účastníků). Ve svém příspěvku by studenti měli stručně představit svou práci a výsledky. Účastníci loňských doktorandských dní jsou žádáni, aby alespoň v poslední části své prezentace představili výsledky dosažené v uplynulém roce.

Přednášejíci by měli uvést i motivaci své práce a zasadit ji do širšího kontextu. Vzhledem k pestrému složení účastníků (studenti matematiky, logiky i informatiky) je žádoucí, aby přednáška byla srozumitelná všem.

Po přednášce a obvyklé diskuzi poskytnou diváci zpětnou vazbu přednášejícímu. Ta bude obsahovat vyplnění anonymního dotazníku s několika otázkami věnovanými srozumitelnosti prezentace. V rámci zpětné vazby budou diváci zodpovídat i 1-2 otázky položené přednášejícím vztahující se k přednesenému tématu. Doporučený typ otázek je: "Proč nemůžeme využít tyto dosavadní výsledky/použít obvyklou metodu/ ...", "Proč si programujeme celý kód sami?", "Proč nejsme spokojeni s našimi dosavadními výsledky?", apod. Otázka bude promítnuta na závěr prezentace.

Organizátoři

Marie Turčičová
Jan Papež
Hana Bílková